Montenegro Tourist Service
Home
 

 


SCG, Podgorica

tel.: ++381 67 256 557,
fax. ++381 81 609 010

fax.++381 21 66 11 904

Novi Sad: ++381 64 28 266 25
++381 21 66 11 904
 
Hoteli Restorani Aranžmani Smještaj
Turistički servis