Montenegro Tourist Service
Home
 

Saobraćaj


Važni telefoni:

 

Pozivni za Crnu Goru: 382
Policija: 92
Informacije 988
Hitna pomoć 94
Vatrogasna sluba 93
Tačno vrijeme 95
Vremenska prognoza 9848
Pomoć na putu 987
Budjenje 9101
Slanje telegrama telefonom 96
Međunarodni pozivi 901
Pejđer sistemi 9800
Mobilna telefonija ProMonte 9898
KLINICKI CENTAR CRNE GORE
Tel. 020 / 225-123
Hitna pomoć 020 / 241-629; 94
MUP - žalbe i pritužbe građana 9821,069-349-000
SOS +382 20 664-432
Autobuska stanica +382 20 620-430
Željeznika stanica +382 20 633-663

Royal taksi +382 67 259 121
Carinska otvorena linija 080-081-333
Centar za zaštitu potrošača +382 20 210-670

LOKALNI POZIVNI BROJEVI:
Podgorica , Kolašin i Danilovgrad - 20,
Kotor i Tivat  - 32,
Nikšić ,Šavnik i Plužine - 40,
Bijelo Polje i Mojkovac   - 50,
Bar i Ulcinj - 30,
Cetinje  - 41,
Budva 33,
Berane ,Andrijevica, Rožaje i Plav - 51,
Herceg Novi  - 31, a
Pljevlja i Žabljak - 52.

MEUNARODNI POZIVNI BROJEVI:

Poziv iz Crne Gore: 00 + kod za određeenu zemlju + kod za grad

Austria  43
BiH  387
Česka 420    
Franuska 33
Hrvatska 385    
Italija 390    
Irska 353    
Izrael 972    
Madjarska 36     
Makedonija 389    
Norveška 47     
Njemačka 49     
Poljska 48     
Rusija 7       
Slovaka 421    
Slovenija 386    
Švajcarska 41     
Švedska 46
Velika Britanija 44     
S.A.D 1       

 

Internet


Internet Crna Gora
Ul. Slobode 68, Podgorica; tel. 020/245-340; 245-321; fax 243-491
Modemski pristup :9802

 
Deurne slube

Monet GSM 98-99
ProMonte 98-98
Bel Pagette 9800
NeboNet 633-993

 

Bolnice

KLINICKI CENTAR CRNE GORE
Tel. 020 / 225-123
Hitna pomoc 020 / 241-629; 94

DJECIJA BOLNICA
Tel. 020 / 225-123


Laboratorije i ambulante

SINE MORBO
kardiologija , radiologija, dermatologija, interna medicina
Cetinjski put bb
Tel. 020 / 262-888; 262-088

EURODENT
Stomatologija ginekologija radiologija
Ul. Slobode 9
Tel. 020 / 224-323; 069 / 020-609

MALBASKI
Vasa Raickovica 11
Tel. 020 / 248-888, 246376


KULTURA

CENTAR SAVREMENE UMJETNOSTI CRNE GORE
Krusevac bb
Tel. 020 / 225-036; 225-049; 225-043
Dvorac Petrovica tel. 020 / 243-513

CRNOGORSKO NARODNO POZORISTE
Stanka Dragojevica 18
Tel. 020 / 242-467; 243-087
Biletarnica 422-501, 243-476

GRADSKO POZORISTE
Bokeska 2
Tel. 020 / 243-115; 225-611

KULTURNO-INFORMATIVNI CENTAR BUDO TOMOVIC
Vaka Djurovica bb
Tel. 020 / 245-345, 225-586
AMERICKI UGAO, tel. 020/245-345
Biletarnica 245-345, 225-586

MUZEJI I GALERIJE PODGORICE
Marka Miljanova 4
Tel. 020 / 242-543; 242-594

MUZEJ GRADA PODGORICE
Marka Miljanova 4
Tel. 020 / 242-543; 242-594

MODERNA GALERIJA
Marka Miljanova 4
Tel. 020 / 242-543; 242-594

NARODNA BIBLIOTEKA RADOSAV LJUMOVIC
Njegoseva 22
Te. 020 / 243-435


 

 

 
Hoteli Restorani Aranžmani Smještaj
Info servis
Montenegro
aTuristički servis