Home - Montenegro - Atrakcije

 

 

  
U risanskom zalivu nalaze se dva ostrvca - Sveti Đordje i Gospa od Škrpijela, na kojima su smješteni vjerski objekti sa umjetničkim dijelima neprocjenjive vrijednosti.


Na ostrvu se nalazi i zbirka arheoloških eksponata, slikarskih portreta brodova i predmeta umjetničkih zanata i svakodnevice.Potapanjem kamenja, starih isluženih i zarobljenih jedrenjaka, otpočeo je mukotrpni proces stvaranja Gospe od Škrpjela, koji je do danas sačuvan u običaju, fašinade, kada, u smiraj dana, 22.jula, barke natovarene kamenjem otplove prema Gospinom školju, kako se nastavlja vjekovna tradicija čuvanja Gospinog svetišta.