Home - Montenegro - Atrakcije

 

 

 


 

Skadarsko jezero, površine 391 km2, najveće jezero na Balkanu, nalazi se u zetsko-skadarskoj kotlini, zadržavajući rijekom Bojanom kontakt sa Jadranskim morem, koji je prekinuo lanac visokih planina. Crnoj Gori pripadaju 2/3 jezera, dok je 1/3 na teritoriji republike Albanije.
Crnogorski dio jezera sa priobaljem je proglašen Nacionalnim parkom 1983. godine.

1996.godine Ramsar konvencijom je upisano u Svjetsku listu mocvara od medunarodnog znacaja. Samo jezero je kriptodepresija, što znaci da se njegov veći dio nalazi ispod nivo mora. Obale su razuđene i bogate brojnim zalivima, poluostrvima i rtovima, većinom močvarne obrasle širokim pojasom trske.

Mali gradić, Rijeka Crnojevića, na obali jezera, pun je prirodne ljepote i istorijskih tekovina. U blizini su ostaci grada Oboda gdje je bila smještena štamparija u kojoj je 1494. štampana prva knjiga u ovom dijelu Evrope ("Oktoih").

Mnogobrojni kulturno-istorijski spomenici: arheološka nalazišta, manastirski kompleksi i utvrđenja, razbacani u širokoj lepezi u basenu Skadarskog jezera, govore da je još u XIV i XV vijeku ovo podrucje bilo znacajno kulturno središte.

Jezero je puno ostrva i poluostrva na kojima se nalaze tragovi burne istorije i vrijedna kulturna baština: Žabljak (XV v.) - prijestonica nekadašnje Zete, Lesendro - tvrđava na stijeni usred jezera, tvrdava Grmozur.
Skadarsko jezero je ptičji raj, posjeduje 264 vrste ptica,
od kojih su mnoge u najvećem dijelu svojeg areala, prorijeđenje i ugrožene. Skadarsko jezero je ekološko carstvo, oaza tišine i bliskog kontakta sa netaknutom prirodom.
Bistra voda i očuvani ambijent omogućili su razvoj izuzetno bogatog eko-sistema. Ovo je jedino stanište pelikana na jugu Evrope.

Kasoronj (Trupa Longicurpa) je biljka koja jedino na svijetu raste u Skadarskom jezeru.

U Skadarskom jezeru žive ukljeva i krap - dvije vrste ribe kojih nema nigdje drugo na svijetu.

Dinastija Balšica, za vreme svoje vladavine Zetom, poznata je izmedu ostalog i po podizanju pravoslavnih manastira na ostrvima Skadarsko jezera – Starčevu, Beški i Moracniku.

Najstariji manastir sa crkvom posvecenom Uspenju Bogorodice podignut je na Starcevu izmedu 1376. i 1378. godine. Osnivanje manastira vezuje se za starca Makarija koji je, moguće, kao isposnik živeo na ostrvu po kome je ono nazvano Starčeva gorica.