Posted on

Checklista: Att tänka på innan din flytt

För många är en långdistansflytt med eller utan flyttfirma en omvälvande händelse. Förberedelserna, paketeringen, själva flyttdagen och sedan det stora arbetet med att ordna i det nya hemmet kan kännas överväldigande. Men genom att ta saker i rätt ordning kan du lindra stressen och göra flytten till en spännande och positiv upplevelse.

Rensa och sortera innan du börjar packa

En bra början kan ofta vara hälften av jobbet. Genom att rensa och sortera dina saker innan du börjar packa, kan du spara tid och ansträngning längre fram. Du kommer inte bara minska volymen av vad som behöver flyttas, utan också skapa en bra grund för att organisera ditt nya hem. Det du vill spara kan du magasinera hos flyttfirman. read more