Posted on

Att sätta upp elbelysning i trädgården

Det har blivit allt mer populärt att smycka ut trädgården med belysning. Det kan till exempel handla om snygga lampor som lyser upp verandan eller trädgården, under delar av året – eller året runt. På senare tid har det kommit allt fler produkter att välja mellan på marknaden. Funderar även du på att göra det? I vissa fall är det en god idé att ta hjälp av en elektriker – ibland rent av ett måste.

Framförallt är det kanske på vintern som många satsar på mycket belysning. Spektakulära jullampor är inte ovanligt att se runt om i landet. Men denna belysning är ju tillfällig – många vill gärna ha snygg belysning året runt, kanske med undantag för vissa delar av sommaren, då solen inte går ned förrän sent på kvällen (eller till och med inte alls, beroende på var i landet man bor).

Elprodukter som sitter utomhus behöver stå emot en del påfrestningar. Till exempel blir de utsatta för fukt, vilket knappast är en bra kombination med el. Ska du installera ”riktig” utomhusbelysning behöver du vända dig till en behörig elektriker.

Om du inte har ett uttag på utsidan av huset, behöver det installeras. Att ha en permanent koppling, som är beroende av att el dras inifrån huset, är inte att rekommendera. De uttag som används för utomhusbelysningen måste vara skyddsjordade samt vara utrustade med jordfelsbrytare.

Att hitta hjälp med detta är enkelt. Elfirmor som åtar sig uppdrag från privatpersoner kan hjälpa dig, även om uppdraget är litet. Väldigt många arbeten måste du enligt lag anlita elektriker för att få utföra, även om de är små. Faktum är att det bara är ett fåtal elarbeten som lagligt får utföras på egen hand. Även när det gäller dessa arbeten, så rekommenderas det att man bara utför dem om man har förkunskaper och är säker på vad man gör. Felkopplingar och misstag kan innebära fara.

Faran är den största anledningen till att du inte bör göra dylika arbeten på egen hand, givetvis. Det är dock också bra att känna till att det kan bli problem med försäkringsbolaget om en olycka skulle ske på grund av arbetet. Det måste vara fackmannamässigt som elektriker och utfört enligt rådande lagar och bestämmelser.

Viktigt när du anlitar elektriker är att kontrollera att de har de behörigheten som krävs för arbetet som du vill ha utfört. När du själv köper in belysning bör du titta efter IP-beteckning och CE-märkning.