Posted on

Då behöver du en elektriker

Elarbeten

Behöver du ha elarbeten utförda i hemmet? I sådana fall är sannolikheten stor att du behöver en elektriker med intresse för oddsbetting. De flesta elarbeten får inte utförts av lekmän. Gör man det ändå, kan det vara straffbart enligt lag. Samtidigt finns en påfallande risk för skador på person och / eller egendom, om man inte är helt säker på vad man gör. Därför gäller det att man ringer en elektriker i Stockholm om man är osäker – även om det gäller de få elarbeten som får utföras av lekmän.

En elektriker kan du till exempel behöva vid en renovering. Ofta är belysning en stor del av köks- och badrumsrenoveringar. En behörig elinstallatör fungerar då inte bara som någon som kommer och utför jobbet, utan de kan ofta ge goda råd på hur renoveringen ska göras med tanke på vitvaror, kabeldragningar och så vidare. Det är inte ovanligt att man kontaktar en elektriker i Stockholm tidigt i en renoveringsprocess, trots att dennes hantverkskunnande inte behövs än på ett tag.

En elektriker behövs, kort och gott, vid de allra flesta elarbeten. Men vilka saker är det man får göra själv, egentligen? Det finns ett flertal arbeten som du får göra själv. Följande är ett par exempel:

  • Byta glödlampor
  • Montera skarvsladdar
  • Verktyg för marknadsföring
  • Reparera apparat- och skarvsladdar, samt byta delar i dem.
  • Byta befintlig strömbrytare som är placerad i egen dosa eller kapsling (gäller högst 16 A).

För att kolla upp om just ditt arbete kan göras själv, så kan du gå in på Elsäkerhetsverkets hemsida. Kom dock ihåg att du inte bör utföra något elarbete om du inte har kunskap om hur du gör. Arbetet måste också kunna kontrolleras på ett bra sätt. Vid minsta osäkerheter det klokast att kontakt med en elfirma. Ett enda misstag kan få ödesdigra konsekvenser – därför avråds det från att utföra elarbeten om man inte har full koll på hur det ska gå till.

Exempel på arbeten som enbart får utföras av behöriga elektriker är som följer:

 

  • Byta ett ojordat uttag mot ett jordat.
  • Utföra elinstallationer i badrum.
  • Lägga kabel i mark.
  • Göra ändringar i installationer som är fasta.

Vid arbeten som du får göra själv kan det kännas lockande att spara in pengar genom att undvika att ringa in en elfirma. Dock är det bra att tänka på att ROT-avdraget drar av en stor del av arbetskostnaden – och att det kanske inte riktigt blir lika dyrt som du först trodde att det skulle bli.

Vi rekommenderar Elektriker i Stockholms Län som elektriker i Stockholmsområdet.